יום ג', י’ בטבת תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 

ה' באייר 45/10 ראש עין 4805645 עמותה מס': 580209922 טל: 052-6583555 imba.org.il.www פרוטוקול מאסיפה כללית של האיגוד מיום 08.02.2016 ליו"ר האסיפה נבחר דרור זעירא פה אחד. לרושמת הפרוטוקול נבחרה נטשה צ'רניאבסקי פה אחד. הגשת דוח כספי שנתי הכנסות 71830 ש הוצאות 69910 ש ברווח של 1920ש' אושר פה אחד העלאת שכר המזכירה ל 3000 ש' לחודש אושר פה אחד. שינוי מחיר הכרה בקורסים פרטיים מול מכללות. מחיר ל עד 3 קורסים פרטיים בשנה 350 ש' 18 בעד 3נמנעים 0 מתנגדים. ליושב ראש במקום דרור זעירא נבחר מיכאל טנחילביץ' ת.ז. נבחר פה אחד לוועד מנהל נבחרו פה אחד: שי בן נון ת.ז. 056359391 גודי אברמזון ת.ז056627748 דרור זעירא ת.ז. 056535941 אברהם זלנפרוינד ת.ז.24229312 איסי דרור ת.ז.22860407 נטשה צ'רניאבסקי ת.ז.304070378 רוסטיסלב קרייזמן ת.ז.306950759 מורשי חתימה בבנק נטשה צ'רניאבסקי ת.ז. 304070378 מיכאל טנחילביץ' ת.ז. 321010274 יו"ר האיגוד חבר וועד מנהל