פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
חשוב

סיכום אסיפת חברי איגוד המעסים מיום רביעי, 30.3.16 האסיפה הכללית התקיימה במרכז גריאטרי "נאות התיכון" רחוב טולוז 8, תל אביב/יפו ב14:30 נכחו כ 18 חברים והם: איהב טנוס לינוי פרידלינדס יוליה שטיין אלנה סמטנין בנימים בומרינד דרור איסי ישראל לוי נטאשה צ'רניאבסקי דוד יעליון אילנה שמואלי דניאל ברק דוד אופק טונדה עתאבא חזי בר אילן משה אסיאו אבי בחט מיכאל טנחילביץ ג'ודי אברמזון בנוסף השתתפו צבי חיימוביץ – משפטן, ושלמה כץ – עו"ד משקיף מכיוון שלא הגיעו לאסיפה לפחות שליש מחברי האיגוד, נסגרה האסיפה והישיבה הסתיימה. האסיפה השניה נפתחה לאחר כ 45 דקות. באסיפה הזו נוכחו כ – 16 חברים מתוך ה 18 שהיו באסיפה הראשונה. מיכאל טנחלביץ נבחר כיו"ר האסיפה – פה אחד ג'ודי אברמזון נבחרה כמזכירת האסיפה – פה אחד הסיבה לאסיפה הנוכחית היא משום שהאסיפה שהתקיימה בתאריך 8/2/2016 לא היתה חוקית. מיכאל טנחילביץ דיווח שלאחר עיון בכל ההיבטים הכספיים של האיגוד, התקבל ייעוץ משפטי מאת העו"ד שלמה כץ והמשפטן צבי חיימוביץ לגבי החובות כביכול ליו"ר היוצא, דרור זעירא, משנת 2014 עבור עבודתו כיו"ר. לועדת הביקורת הוצעו: אילנה שמואלי, ת.ז.55744478 – נבחרה פה אחד ו – דוד אופק, ת.ז. 50293281 – נבחר פה אחד ועדת הביקורת תבדוק תוך 14 יום את המצב של האיגוד. תתכנס אסיפה ויוחלטו החלטות. עד אז אין להוציא כסף מקופת האיגוד. הוחלט שמורשי החתימה החדשים הם: איסי דרור, ת.ז. 22860407 (מותנה בהסכמה בכתב של מר איסי דרור) ו – ג'ודי אברמזון, ת.ז. 56627748 לאחר מכן תצא החלטה מסודרת לבנק על מורשי החתימה החדשים. עו"ד שלמה כץ יאשר בחתימתו את המסמך לבנק. בחירת גזבר האיגוד – ישי בן נון, ת.ז. 056539391 – נבחר פה אחד. לגבי בחירת יו"ר האיגוד וועדת המנהל -תתקיים אספה כללית מחודשת. ועדת הביקורת והגזבר מתבקשים לטפל במינוי רו"ח לאיגוד. כמו כן לבדוק מיידית את שם הארגון התקין. הרו"ח צריך להציע עצמו לעמותה עם כל התנאים שהוא דורש. ועד המנהל – ישי בן נון, ת.ז. 056539391 – נבחר פה אחד ו – ג'ודי אברמזון, ת.ז. 56627748 – נבחרה פה אחד ועד המנהל צריך להכין הסכם עבודה עבור המזכירה נטאשה צ'רניאבסקי. בשלב זה אין יו"ר איגוד עד האסיפה הבאה. ועדת הביקורת צריכה לעבור על הפרוטוקולים הקודמים ולהתייחס להערות של רשם העמותות. האסיפה הכללית מאשרת תשלום חד פעמי למיכאל טנחלביץ בסך 1111.50 ₪ וזאת עד לארגון זכויות החתימה באופן מסודר. התשלום הוא עבור השכרת האולם ליום השתלמות ב – 30.3.16. חזי בר אילן מציין שלא שמע שום דבר נגד אף חבר ועד ולא על היו"ר הקודם מפיו של מיכאל טנחילביץ. בנוסף מיכאל לא הסכים להחליף עם חזי אף מילה לפני האסיפה הכללית היום. מיכאל טנחילביץ ביקש לציין שלא אמר ולא רמז שום דבר על קודמיו בתפקיד, היו"ר, חברי ההנהלה ו/או הגזברים ושאר חברי האיגוד. הפרוטוקול נחתם ע"י כל משתתפי האסיפה. תיעוד האסיפה: ג'ודי אברמזון