פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 

סיכום ישיבה שהתקיימה בתל אביב ביום 10.4.2016. נכחו: דרור זעירא, שי בן נון, ישראל לוי וג'ודי אברמזון מטרת השיחה : בדיקת מצב האיגוד והעלאת רעיונות להמשך תפקוד העמותה דרור דיבר עם רואה החשבון שאמר שאין אי כשירות בהתנהלות הכספית של האיגוד ושאין שום בעיות כספיות והוא חתום על הדוחות. בבדיקה התברר שיש דו"ח כספי משנת 2014 תקין וחתום על ידי רואה החשבון. ישנו אישור ממס הכנסה על ניהול תקין. ישנו אישור מס הכנסה וניהול כספים עד 2017. דרור יוציא מכתב שמציין כי הוא מוותר על הכספים המגיעים לו מהאיגוד לאחר שהאיגוד יוציא מכתב התנצלות אליו. במקום החוב הוא מבקש קיזוז בתשלומים לאיגוד למשך ארבע שנים מהיום. דהיינו דמי חברות והכרה בקורסים, סך הסכום הוא 2520 ש"ח לכל תקופת ארבע השנים. בבדיקה עם נטשה התברר שיש כסף בחשבון. בכסף זה היא תשלם את החוב מקופת קטנה של האיגוד של 90 ₪ לחברת פלאפון. דרור הציע לקבוע סדנה ואסיפה כללית לעוד חודש לערך. באסיפה זו יערכו בחירות ליו"ר חדש לאיגוד, ועדות וכו'. האיגוד מופיע בשם מטפלי הגוף אצל רשם העמותות ושם האיגוד יידון אף הוא באסיפה. . רשמה: ג'ודי אברמזון בהמשך למכתב זה אנו אנשי הועד לפי אספה כללית ג'ודי אברמזון ושי בן נון: 1. מבקשים לכנס אסיפה כללילת ב16.05.2-16 2. (מיכאל טנחלוביץ ביקש לא לשמש כיור האגודה) לכן אנן צריכים לבחור יו"ר חדש. כל מי שמעוניין להיבחר כיו"ר מוזמן להעביר פרטים אישיים וקורות חיים למייל של האגודה. 3. בחירת ועד מנהל 4. בחירת גיזבר 5. בחירת ועדת ביקורת 6. שונות הערות והארות ניתן להעביר מייל לשי בן נון shaibn60@gmai.com