פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
החלפת שם האיגוד!מורשי חתימה! ועדת קבלה לאיגוד! ועד המנהל ! ו.ביקורת! יור האיגוד! דרור זאירה!

סיכום אסיפה כלילת 'איגוד מקצועות העיסוי בישראל' שנערכה בתל אביב בתאריך 16/5/2016 הוכרזה הודע על אסיפה כלילת בשעה 14.30 האספה התחילה בשעה 15.00 בכל פורום משתתפים בפועל: 12 נוכחים בנוסף אדם שומר וישראל לוי נתנו יפוי כוח לנטשה צ'רניאבסקי להצביע בשמם. כמזכירת האסיפה נבחרה ג'ודי אברמזון – פה אחד יור האספה נבחר שי בן נון – פה אחד דרור זעירא פתח את הישיבה בהצהרה שבה הוא מוותר על החוב המגיע לו מהאיגוד מזמן כהונתו כיו"ר ובמקום זה מבקש לקבל ארבע שנים של חברות וארבע שנים של הכרה בקורסים. סך הסכום הוא 2500 ₪. יור האיגוד שי בן נון, ת.ז. 056539391 נבחר פה אחד להיות יושב ראש האיגוד. ו.ביקורת דוד אופק, ת.ז. 50293281 נבחר פה אחד לועדת הביקורת. לועד המנהל נבחרו פה אחד: איסי דרור, ת.ז. 22860407 ג'ודי אברמזון, ת.ז. 56627748 נטשה צ'רניאבסקי, ת.ז.-304070378 רמי דותן, ת.ז.54534698 ועדת קבלה לאיגוד לועדת קבלה – נבחר ניר גודינגר, ת.ז. - 55744817. במידה ואין ניגוד אינטרסים מוכן גם דוד דוד אופק, ת.ז. 50293281, להצטרף לועדה זו. למורשי חתימה נבחרו: איסי דרור, ת.ז. 22860407 ג'ודי אברמזון, ת.ז. 56627748 החלפת שם האיגוד – שינוי השם לאיגוד מקצועות העיסוי בישראל – התקבל פה אחד. יור האספה שי בן נון