פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
אסא כשר (2003) הגדיר אתיקה מקצועית בצורה הבאה: תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת.
10:07 (11/08/17) איגוד מקצועות העיסוי

א. הגדרות של אתיקה ואתיקה מקצועית והבלבול שביניהן. המשימה הראשונה בה אעסוק במאמר היא עריכת סדר בהגדרות האפשריות השונות של אתיקה ואתיקה מקצועית. בשנים האחרונות זוכה האתיקה להתייחסות נרחבת בצבורים שונים ומגוונים. לעיתים קרובות מעורר הדיון במושג זה אי- נוחות בקרב הצבורים המקצועיים הנחשפים אליו. אי נוחות זו נובעת לדעתי מהבלבול שיש בתודעתנו ביחס למושג אתיקה. חלק מההגדרות כורכות בחובן היבטים מוסריים של אתיקה ואילו הגדרות אחרות מתבססות על היבטים התנהגותיים מקצועיים של איש המקצוע. אתיקה היא מושג בפילוסופיה המתאר את תורת המוסר ואת תורת המידות הטובות , וכן את העיון הפילוסופי בשאלות מוסר. אתיקה מקצועית היא מונח יישומי שמתייחס לאורחות ולהתנהלות העניינים של קבוצות ובעלי עניין מקצועי. אסא כשר (2003) הגדיר אתיקה מקצועית בצורה הבאה: תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת של פעילות אנושית מיוחדת. לכל מילה בהגדרה זו יש משמעות ותרומה להבנת המושג אתיקה מקצועית. ראשית, אתיקה היא תפיסה סדורה ולא אוסף אקראי של כללים והנחיות המקובצים לקוד. שנית, התפיסה הסדורה של המקצוע היא הראיה הרחבה של הבעיות בתחום המקצוע, והדרך לפתור אותן באורח מקצועי ושמהן נגזרת זהותו של המקצוע. שלישית, אתיקה מקצועית עוסקת באידיאל, במצוינות המקצועית, כפי שבאה לידי ביטוי בהתנהגות, בעשייה ובעבודה המקצועית. על פי הגדרה זו למקצועות השונים יש אתיקות מקצועיות שונות, ומהן נגזרים כללים והנחיות יסוד שמאפיינים ולעיתים אף מזהים את המקצוע ואת העוסקים בו. כללים אלה מכוונים את אנשי המקצוע להיות הכי טובים בתחומם המקצועי, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהתנהגות המקצועית הראויה. ההתנהגות המקצועית מוגדרת בתחומי המקצוע ומתייחסת לפלחים מוגדרים מחייו של האדם בהיבטים מקצועיים של עבודתו. ב. מקצועיות מקצועיות מאופיינת במספר מימדים היא מבוססת על גוף ידע שיטתי, על תיאוריה ועל עובדות אמפיריות והיא נרכשת באמצעות למידה בסיסית, מכוונת ולא אקראית. יש במקצועיות מיומנויות שיטתיות שנרכשות כמו הידע, בצורה יזומה ומתוכננת ומטרתן לאפשר לאיש המקצוע ללמוד לפתור בעיות בתחומי מקצועו. הוא פותר בעיות כאלה באמצעות ההבנה המקומית שלו, קרי יכולתו להסביר מה הוא עושה וכיצד פועל במסגרת המקצועית, והן באופן גלובאלי ורחב שמאפשר לאיש המקצוע הבנה נרחבת ומקיפה של התחום שבתוכו הוא פותר בעיות. ההבנה המקומית והגלובאלית תוחמות יחדיו את מערכות האיסורים והציוויים המאפיינים מקצוע כלשהו. הבנות אלה מגדירות את כל מה שמצוי בתחומי המקצוע, ועל אנשי המקצוע להעמיק ולדעת אותם, וכן את מה שלא כלול בתחומי המקצוע, נושאים שבהם על איש המקצוע המסוים להימנע מלעסוק. היכולת להכיר במקצועיותו של אחר בעל מקצוע זהה או שונה, היא חשובה להגדרת הזהות של איש המקצוע עצמו. מקצועיות מצויה בהתפתחות והשתכללות מתמדת, וזו לא רק נטייה טבעית של תחום מקצועי, אלא בו בזמן גם חובה אתית ומקצועית על העוסקים בתחום להשתכלל ולהתעדכן באופן מתמיד. אנשי המקצוע שמזהים ומזדהים עם מאפייני מקצועם יתאגדו על פי רב באגודה או חברה מקצועית, שתשמר ותעצים את הזהות המקצועית של הקבוצה, זהות המורכבת ממאפייני הזהות המקצועית של היחידים המרכיבים אותה. באופן מעשי אתיקה מקצועית היא תעודת הזיהוי המקצועית האידיאלית של גוף או של קבוצת אנשים העוסקים במקצוע. כשאנו מדברים על כללי אתיקה, אנו מדברים על אידיאל , על הרמות הגבוהות ביותר ששואפים אליהן. האידיאל מגדיר גם את הקבוצה המקצועית, ומסדיר את השייכות אליה. כפי שניתן לשים לב, בהגדרות אלה אין התייחסות למוסריותו של איש המקצוע, כמו שאין התייחסות לאנושיותו, חכמתו ועוד תכונות אנושיות חיוניות. תכונות ומאפיינים אלה קשורים לזהותו של כל אדם. לעיתים תהיה להם שייכות לזהותו המקצועית ולעיתים לא. הדיון באתיקה המקצועית של איש המקצוע לא יברר האם הוא אדם מוסרי או לא, אלא האם הוא אדם מקצועי. ברוב המקצועות, כמעט בכולם יושר וערכים מוסריים אחרים רלבנטיים גם למקצוע, אבל בראש ובראשונה הם רלבנטיים לאנושיותו, להיותו אדם ואדם מקצועי. הם מתפתחים וצומחים במהלך ההתפתחות הפסיכולוגית והאישית של האדם עוד הרבה בטרם מתחילה להתפתח זהותו המקצועית.