פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 

כידוע לכם בחודש דצמבר 2008 התקיימה אסיפה כללית ובה הוחלט על מספר שינויים הנוגעים להכרה במוסדות ההכשרה השונים. השינוי הראשון שנכנס לתוקף הוא הגדרת המונח "מסגרת הכשרה" ולהלן הגדרתו: "מסגרת הכשרה - כל מוסד לימודי, בית-ספר, מכללה מורה פרטי או כל גוף אחר אשר מעוניין ללמד את מקצועות העיסוי בישראל. דרישות האיגוד להכרה בסוגים השונים של מסגרות ההכשרה הינן אחידות". מלבד זאת, הוחלט במסגרת האסיפה הכללית להתחיל לתת הכרה לקורסים ולא ל"מסגרות ההכשרה", כפי שהיה עד היום. החלטות אלה נועדו לפשט את תהליך ההכרה, של מסגרות ההכשרה ובמקביל מקלה על מורים מוכרים להעביר קורסים והשתלמויות באופן פרטי ועדיין לעמוד בתקנון האיגוד. ההכרה מתחלקת לשני שלבים שיבוצעו בו זמנית, השלב הראשון הוא בחינת התנאים הפיזיים לקיום לימודי עיסוי מכל סוג שהוא במסגרת ההכשרה, בדיקה זו תבוצע פעם בשנה ועל מסגרת הכשרה למלא טופס "בחינת כשירות ללימודי עיסוי" המצורף למכתב זה. ע"פ החלטת האסיפה, האגרה שנקבעה לתהליך זה עומדת בסך 250 ש"ח. בשלב השני, אשר יכול להתבצע במקביל לשלב הראשון, תגיש מסגרת ההכשרה בקשה להכרה בקורסים, הכרה כזו נדרשת עבור כל קורס בנפרד ותוגש על גבי "טופס הכרה בקורס". ע"פ החלטת האסיפה, האגרה שנקבעה לתהליך זה עומדת בסך 100 ש"ח לכל קורס אשר בהיקף מעל 100 של"א. האגרה עבור כל קורס שהיקפו עד 100 של"א הנה 50 ש"ח. הכרה בקורסי מדעים תתבצע על טופס נפרד "טופס הכרה בקורס מדעים" והאגרה עבור הכרה זו הנה בסך 50 ש"ח. ברצוני להזכירך כי ע"פ התקנון " מורה בכיר אינו יכול להעניק תעודת הסמכה לתלמידיו אלא אם הוצגה בפניו תעודה המעידה על לימודי המדעים הנדרשים" כולי תקוה כי שינויים אלו יקלו עליכם את תהליך ההכרה ויעודדו אתכם להמשיך בעבודתכם הברוכה תוך שיתוף פעולה עם האיגוד. להזכירכם, מזכירות האגודה, חברי הועד המנהל וחברי הועדות השונות, ישמחו לענות לכל שאלה ובקשה מצדכם. בכבוד רב דרור זעירא יו"ר איגוד מקצועות העיסוילהלן אופן חישוב התשלום החדש: לפי פרוטוקול 2/2010מכללה שיש לה עד - 3 קורסים בשנה 750 ש"ח מכללה שיש לה יותר מ - 3 קורסים בשנה 1,500 ש"חמכללה שיש לה שלוחות תשלם עבור כל שלוחה 750 ש"ח טופס בחינת כשירות ללימודי עיסוי.doc טופס הכרה בקורס עיסוי.doc טופס הכרה בקורס מדעים.doc