פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
נספח מספר 2 - תנאי החברות לבתי ספר

נספח מספר 2 - תנאי החברות לבתי ספר בית ספר הנמצא בתהליך הכרה: בית ספר אשר פועל בשיתוף פעולה עם האגודה להטמעת הסטנדרטים עד להכרתו על ידי האגודה דרישות תהליך ההכרה: 1. העברת תוכניות הלימודים של בית הספר אל ועדת ההוראה של האגודה לצורך בחינת סטנדרטי הלימוד. 2. רישום כל תלמידי בית הספר המתאימים למעמד תלמיד (ראה נספח מס 1) כחברים באגודה. 3. רישום כל סגל הוראת העיסוי וטיפולי הגוף של בית הספר (מורים ואסיסטנטים) כחברים באגודה, לצורך בחינת מעמדם ולהכרתם כמורים. 4. השמה בפועל של סטנדרטי הלימוד במשך שני מחזורי לימוד האחד אחרי השני. 5. בית ספר המצטרף לתהליך הכרה אל מול האגודה, יקבל את ההכרה מהאגודה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר ההצטרפותו לתהליך ההכרה, ולאחר שעמד מצידו בכל דרישות תהליך ההכרה. בית ספר מוכר: בית ספר שסיים את תהליך ההכרה. תנאים לבית ספר מוכר: 1. תעודת ההכרה, מותנית בקיומו של בית הספר כתאגיד שהוקם על פי חוק ופועל בהתאם לחוק לפחות שנתיים רצופות לפני הגשת הבקשה לקבלת האישור מהאגודה, ושהתקיימו בו מינימום של שני קורסים של כל מקצוע בו נדרשת הכרה מהאגודה - האחד לאחר השני. 2. ההכרה ניתנת לכל קורס עיסוי וטיפול גוף מקצועי בנפרד. 3. בית ספר אינו "בית ספר מוכר" על ידי האגודה על סמך ההכרה במוריו. 4. תוקף ההכרה הוא לשנה אחת ויחודש בכפוף להמלצות ועדת ההוראה של האגודה. הנחיות אתיקה מקצועיות לבתי ספר: ההנחיות יועברו אל בתי הספר עם סיום הגדרת נספח האתיקה. אגרות: 1. תשלום אגרה חד פעמית בעבור הצטרפות בית ספר לתהליך ההכרה - 550 ₪. 2. תשלום אגרה שנתית בעבור מתן הכרה בבית ספר - 750 ₪. 3. תשלום הפרש לאגרת ההכרה לבית ספר שסיים את תהליך ההכרה באותה שנה - 200 ₪.