פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 

חברים יקריםלהלן הנושאים שיועלו להצבעה באסיפה הכללית 15/2/10 • אישור טופז כמזכירת וגזברית האיגוד.• אישור קרן נץ לוועד המנהל.• אישור יוסי נהרין לוועדת חריגים.• אישור הדוח הכספי לשנת 2008• אישור שינוי תשלום עבור הכרה בקורסים.• אישור על חתימת חוזה עם המכללות.• באמנה נספח מס' 2 סעיף 3 מופיעים רק מורים ואסיסטנטים - צריך להוסיף מתרגלים. • שינוי הרישום על התעודות מכללות לא יורשו לרשום על התעודות מעמד כגון: מעסה מוסמך, מעסה בכיר. מכללה שתרשום על התעודה מעמד, לא תוכל לקבל שנה לאחר מכן הכרה בקורסים שלה. • רישום מס' שעות הלימוד על התעודה חובה לרשום על התעודה את מס' שעות הלימוד של הקורס. בנוסף, יצורף נספח לתעודה - אישור על למודי רפואה מערבית הכולל פרוט תוכן + שעות. האיגוד יעביר למכללות דוגמת נספח . • אסיסטנציה לצורך הכרה כמרצה על החבר לשמש כאסיסטנט ב - 4 קורסים זהים שאינם מקבילים כך שעליו לשמש לכל הפחות שנתיים כאסיסטנט. • קבלת מעמד מורה בכיר מעמד מורה בכיר יינתן רק למי שהיה מורה מוסמך במשל של 5 שנים לפחות, ובתנאי שהוא בעל מעמד בכיר באיגוד. • שינוי אופן חישוב התשלום עבור ההכרה בקורסים נכון להיום מחושב התשלום עבור הקורסים באופן הבא: הכרה 250 ש"ח קורס מדעים 50 ש"ח קורס עיסוי 100 ש"ח להלן אופן חישוב התשלום החדש: מכללה שיש לה יותר מ - 3 קורסים בשנה 1,500 ש"ח מכללה שיש לה שלוחות תשלם עבור כל שלוחה 750 ש"ח מכללה שיש לה עד - 3 קורסים בשנה 750 ש"ח יוכנו טופסי רישום חדשים • קביעת נוהל התנהלות מול המכללות בעת תהליך ההכרה בהן המכללות תועלנה לאתר תחת הכותרת :"בתהליך הכרה". יינתן להם פרק זמן של עד שלושה שבועות להשלמת חוסרים. לאחר 3 שבועות, במידה והשלימו הכול יועלו כמכללה מוכרת במידה ולא השלימו, יורדו מהאתר.