פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
מאת - בטי בן בשט, יו"ר ועדת האתיקה, כנס אתיקה 9/08/2010

תקציר ההרצאה בנושא הסכמה מדעת מרצה - בטי בן בשט, יו"ר ועדת האתיקה מושג ההסכמה מדעת זכה להכרה במחצית המאה שעברה. עד אז התאפיינו יחסי מטפל-מטופל ביחס פטרנליסטי בו היה מקובל כי המטפל/הרופא מחזיק בידיו את כל הידע, והוא המחליט על שיטת הטיפול. ההנחה הייתה כי המטפל יודע טוב יותר מה מתאים וראוי למטופל. מושג ההסכמה מדעת מבוסס על שני ערכים: • מיטב האינטרסים של המטופל. • ערך האוטונומיה. הסכמה מדעת מקבעת את ההנחה האומרת "זכותו של כל אדם לבחור את דרכו בחייו על פי אמונתו וערכיו" אמונה וערכים משתנים מאדם לאדם, על כן, האדם הוא שצריך להחליט על הטוב לו ביותר. - הסכמה מדעת חייבת להיות מרצון (וולונטרית). -הסכמה אינה מרצון אם היא ניתנה בגין מניפולציה של כוחות חיצוניים. - המטופל חייב להיות מיודע, זאת אומרת "בעל מידע מספיק" כדי להחליט החלטה אוטונומית. - על האדם לדעת מהן התוצאות האפשריות של כל אחת מן האופציות העומדות בפניו, כדי להגיע להחלטה. הבטים משפטיים - תקציר - בשנת 1996 חוקקה הכנסת את חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 חוק זכויות החולה עומד על הליך ההסכמה מדעת כזכות מרכזית ומהותית של המטופל. - החוק קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל ללא הסכמה מדעת. אופן מתן ההסכמה מדעת לפי החוק - לאחר שקיבל המטופל את ההסבר המפורט בחוק, לגבי הטיפול המוצע, הוא יכול לתת את הסכמתו בשלושה אופנים: א. בדרך של התנהגות. לדוגמא: הושטת יד לקבלת זריקה ב. על ידי הבעת הסכמה בעל פה. "אני מסכים" "בסדר" ג. על ידי חתימה על טופס הסכמה. (נדרש רק לטיפולים ספציפיים מוגדרים) מטופל יכול להסכים או שלא להסכים רק לאחר שהבין את שנאמר לו. הבנה מתרחשת ברמה הקוגנטיבית. הבנה מושפעת מגורמים נפשיים, חינוך, ערכים, מוצא, תרבות וכדומה, וכן מיכולת רציונלית. על המטפל לקחת בחשבון את כל המרכיבים ולכוון את מסירת המידע בהתאם. יש להשתמש בשפה ברורה ומובנת בהתאם לרמתו של המטופל. לסיכום: גם אם החוק אינו מחייב מטפלים במגע להחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת, הרי שבהעדר הסדרה חוקית של המקצוע, עדיף ומומלץ לנהוג כך. הסכמה מדעת הינה מהותית במערכת היחסים של מטפל-מטופל הן לצורך רווחת המטופל והצלחת הטיפול והן מהיבטים משפטיים, להגנת שני הצדדים.