פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
מאת - צפריר פזי, חבר ועדת האתיקה. כנס אתיקה 9/8/2010

כנס אתיקה 2010 תקציר ההרצאה בנושא דילמות אתיות מרצה - צפריר פזי, חבר ועדת האתיקה מקור המילה דילמה הוא מיוונית והכוונה היא למצב בו יש "שתי חלופות גרועות באותה המידה". דילמה מקצועית: הצורך להחליט בין שתי אופציות מקצועיות. בין אם זה בין שתי אופציות לביצוע ובין אם זה אופציה אחת לביצוע ואופציה שנייה שלא לביצוע. דילמה מוסרית/אתית: זהו מצב בו קיים קונפליקט בין ערכים שונים והאדם נאלץ להכריע בין ערכים אלו. בנוסף עליו להחליט האם הדילמה עומדת או סותרת את הקוד האתי במקצוע בו הוא עוסק. כדי להגיע להחלטה באיזו דרך לפעול יש להבין ולהגדיר תחילה באיזו דילמה מדובר, האם היא מקצועית או אתית, דהיינו, ערכית מוסרית. בדילמה אתית מערכת השיקולים מונעת ע"י האתיקה והקוד האתי אליהם מחויב המטפל. לא מן הנמנע שיהיו סתירות בין הסעיפים השונים במצב נתון אחד. כך למשל הדילמה בין שמירת סודיות לבין חשיפת מידע לגורם שלישי כאשר מדובר במקרים העלולים לסכן את שלומו ובריאותו של המטופל. בדילמה מקצועית ניתן תמיד להתייעץ בגורם שלישי ללא חשיפת פרטים מזהים של המטופל או להפעיל שיקול דעת "בעד ונגד" תוך שיתוף המטופל וקבלת הסכמתו לדרך פעולה לאחר עיבוד כל הנתונים. במהלך ההרצאה הובאו ארבע דילמות בפני הקהל ונערך דיון פתוח על כל אחת מהן. במהלך הדיון נחשפו דעות והצעות שונות אשר הבהירו למשתתפים עד כמה הנושא מורכב. לסיכום: כדי להגיע להחלטה על דרך פעולה יש קודם כל להבין שבפנינו דילמה ולהגדיר את תחום הדילמה. לאחר מכן יש לפרוט אותה לנתונים פשוטים ומוגדרים ככל שניתן. יש לערוך "סדר עדיפויות", כמו למשל, איזה מהערכים חשוב יותר או "מקודש" יותר. מומלץ להתייעץ עם וועדת האתיקה כאשר יש דילמה אתית שהמטפל מתקשה להתמודד איתה. כאשר יש ברקע אפשרות להתערבות משפטית, האיגוד מאפשר ומומלץ להתייעץ עם היועץ המשפטי של האיגוד. ניתן גם להתייעץ עם כל גורם משפטי אחר.