פורטל איגוד מקצועות העיסוי והמעסים
  www.imba.org.il
איגוד מקצועות העיסוי
יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
דף הבית אודות טפסים חנות האיגוד הטבות לחברים פוליסת העל רישום לאתר יצירת קשר
 
 
 
 
 
נספח מספר 2.1 - תנאי ההכרה בקורסים לבתי ספר

נספח מספר 2.1 - תנאי ההכרה בקורסים לבתי ספר לפי אסיפה כללית מיום 15/2/2010 אושרו הסעיפים הבאים לדרישות תהליך ההכרה. דרישות תהליך ההכרה: 1. על כל סגל הוראת העיסוי של בית הספר להיות חבר באיגוד (מורים, אסיסטנטים ומתרגלים). 2. העברת אישור המעיד כי המורה למדעים עומד בדרישות האיגוד. (ראה נספח 3 לתקנון) 3. העברת תוכניות הלימוד של הקורסים. (סיליבוס). 4. מילוי טופסי בקשה להכרה בקורס עיסוי ובקורס ובמדעים. 5. דוגמא של תעודת סיום הקורס. 6. חתימה על חוזה . 7. תשלום. בית ספר המצטרף לתהליך הכרה אל מול האיגוד, אשר הגיש את כל המסמכים הנדרשים ואשר עומד בכל הדרישות, יקבל את ההכרה מהאיגוד לא יאוחר מחודש מיום קבלת כל המסמכים. תוקף ההכרה הוא לשנה אחת מה - 1 לאוקטובר עד ה - 30 לספטמבר. על המכללה לעמוד בדרישות האתיקה המקצועית של האיגוד. מתרגל יכול להיות רק מי ששימש כאסיסטנט 2 קורסים ויותר. על המכללות לרשום על התעודה הניתנת בסיום הקורס את מס' שעות הלימוד של הקורס. מסגרת ההכשרה מתחייבת כי בתעודות המונפקות מטעמה יופיע שם הקורס כפי שהוצהר על ידה בטופס הבקשה להכרה ובהתאם לטבלה הנ"ל.(ראה אמנה) בתעודות אלה לא יופיע דירוג המטפל (כגון מתמחה, מוסמך, בכיר וכו'...) אלא יצוין כי הסטודנט סיים קורס שם הקורס), הדירוג למטפל יינתן ע"י איגוד מקצועות העיסוי ע"פ הקריטריונים הקבועים בתקנון) תשלום: מכללה שיש לה יותר מ - 3 קורסים בשנה 1,500 ש"ח מכללה שיש לה שלוחות תשלם עבור כל שלוחה 750 ש"ח מכללה שיש לה עד - 3 קורסים בשנה 750 ש"ח רישום לאתר האינטרנט של האיגוד • לאחר קבלת הטפסים, בדיקתם ואישורם ע"י ועדת הוראה, תועלה המכללה לאתר האיגוד תחת הכותרת "בתי ספר מוכרים". • במידה ולא תאושר, יינתן פרק זמן של עד שלושים ימים להשלמת החוסרים. לאחר 30 ימים, תורד מהאתר.